Varför ska jag rösta i EU-valet i maj 2019?

I Europa står vi inför många utmaningar, allt från migration och klimatförändringar till ungdomsarbetslöshet och dataskydd. Vår värld blir också allt mer globaliserad och konkurrensutsatt. Folkomröstningen om Brexit visade dessutom att EU inte är ett oåterkalleligt projekt. Hoten mot demokratin tycks öka, både i teorin och i praktiken, samtidigt som de flesta av oss tar den för given.

Vi har därför börjat föra samman människor som vill stå upp för demokratin och arbeta för ett ökat valdeltagande i EU-valet. Vi vill inte tala om för någon vem de ska rösta på. Vi vill uppmuntra folk att rösta och delta i den demokratiska processen på ett medvetet och välinformerat sätt. Vi vill ta vara på kraften i människors samtal och bygga ett nätverk med supportrar i hela Europa som tillsammans kan uppmuntra andra till att rösta och försvara själva idén med demokrati – att vi alla tillsammans bestämmer vilket Europa vi vill leva i.

För den här gången räcker det inte att bara hoppas på en bättre framtid. Den här gången måste vi alla ta ansvar för att det blir så också.