Partner

Följande organisationer stöder denhärgångenröstarjag. Deras gemensamma mål är att få fler människor att engagera sig i kampanjen och rösta. Se hur de bidrar genom att klicka på deras logotyp och gå till deras webbplats. Finns de där du bor? Ta gärna kontakt med dem och tala om att du vill hjälpa till i deras denhärgångenröstarjag-aktiviteter.

European Youth Card Association - EYCA

Den här organisationen har fått bidrag för sin medfinansiering av en aktivitet till stöd för EU-valet.

European Movement International

Den här organisationen har fått bidrag för sin medfinansiering av en aktivitet till stöd för EU-valet.

Migration Policy Group

Den här organisationen har fått bidrag för sin medfinansiering av en aktivitet till stöd för EU-valet.

Jesuit Refugee Service Europe

Den här organisationen har fått bidrag för sin medfinansiering av en aktivitet till stöd för EU-valet.

Garage Erasmus

Den här organisationen har fått bidrag för sin medfinansiering av en aktivitet till stöd för EU-valet.

Erasmus Student Network (ESN)

Den här organisationen har fått bidrag för sin medfinansiering av en aktivitet till stöd för EU-valet.

AEGEE Europe

Den här organisationen har fått bidrag för sin medfinansiering av en aktivitet till stöd för EU-valet.

The Good Lobby

Den här organisationen har fått bidrag för sin medfinansiering av en aktivitet till stöd för EU-valet.

Friends of the Earth Europe

Den här organisationen har fått bidrag för sin medfinansiering av en aktivitet till stöd för EU-valet.

BETA France

Den här organisationen har fått bidrag för sin medfinansiering av en aktivitet till stöd för EU-valet.

BETA-Europe

Den här organisationen har fått bidrag för sin medfinansiering av en aktivitet till stöd för EU-valet.

De åsikter som framförs av dessa organisationer är deras egna och utgör inte nödvändigtvis Europaparlamentets åsikter. Europaparlamentet är inte ansvarigt för eller bundet av den information eller de åsikter som har framförts i samband med de projekt som organisationerna har genomfört inför EU-valet 2019, oavsett om organisationerna har fått ekonomiskt stöd från EU eller inte. Europaparlamentet kan inte heller hållas ansvarigt för direkta eller indirekta skador som kan uppstå till följd av genomförandet av dessa projekt.