Integritetspolicy

  1. Inledning

   Sedan den 11 december 2018 regleras skyddet för enskilda när EU-institutionerna behandlar personuppgifter av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2018/1725 av den 23 oktober 2018. Förordningen följer samma principer och regler som de som har fastställts i den allmänna dataskyddsförordningen.

   Den här webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser. Europaparlamentet är inte ansvarigt för integritetspolicyer eller integritetsskyddsrutiner på tredjeparts webbplatser.

  2. Varför ska mina uppgifter samlas in, lagras och behandlas?

   Vi samlar in och behandlar personuppgifter för att kunna hålla kontakt med personer som har sagt att de vill få information eller hjälpa till med de evenemang och initiativ som hålls i samband med Europaparlamentets institutionella informations- och kommunikationskampanj för EU-valet 2019.

   Dina personuppgifter behandlas i enlighet med policyn i förordning (EU) nr 2018/1725. Arbetet i samband med Europaparlamentets institutionella informations- och kommunikationskampanj utförs i allmänhetens intresse. Europaparlamentet får behandla personuppgifterna endast för de ändamål för vilka de överfördes.

  3. Vem är ansvarig för behandlingen av mina uppgifter? (Registeransvarig)

   Chefen för enheten för webbkommunikation vid generaldirektoratet för kommunikation i Europaparlamentet ansvarar för behandlingen av dina uppgifter.

   Europaparlamentets dataskyddsombud ser till att bestämmelserna i förordning (EU) 2018/1725 tillämpas inom parlamentet.

    

  4. Vilka personuppgifter samlas in?

   Vi samlar bara in de uppgifter som vi behöver för att uppnå de ändamål som angavs vid insamlingen, och du kan uppdatera uppgifterna när som helst.

   Vi kommer att samla in uppgifter från dig på följande sätt:

   • Personligen och/eller per telefon
   • När du anmäler dig på vår webbplats

   Nedan hittar du några exempel på de uppgifter som vi, med ditt tillstånd, kan komma att samla in:

   • Förnamn och efternamn.
   • Kontaktuppgifter (till exempel e-postadress, bostadsort, telefonnummer).
   • Språkpreferens.
   • Framtida kommunikationspreferenser, bland annat om prenumerationer och intresseområden (en eller flera av ett antal ämneskategorier som du vill få mer information om (frivilligt)).
   • Om du väljer att anmäla dig via Facebook eller Twitter kan dina kontaktuppgifter via den valda anmälningsmetoden också komma att samlas in.
   • Europaparlamentet håller också reda på hur många användare som har värvats av andra användare genom plattformen för statistiska ändamål och i rapporteringssyften.

   Europaparlamentet samlar inte in särskilda typer av uppgifter, såsom åsikter, och använder inte den här plattformen för profileringsändamål.

   När nättävlingar organiseras på sociala medier genom den här plattformen kan det hända att kompletterande personuppgifter behöver samlas in för researrangemang, till exempel uppgifter i pass (namn, födelsedatum, datum och ort för avresa och hemresa, e-postadress, kopia av id-kort eller pass).

   Kakor (cookies) och lokal lagring

   Den här webbplatsen använder kakor enbart för att möjliggöra och förbättra funktioner och göra det lättare för användaren att navigera. Europaparlamentet använder aldrig kakor för att samla in, behandla, sprida eller registrera personuppgifter. Du kan enkelt ändra dina kakinställningar på nytt genom att klicka på länken ”Ändra kakinställningar” längst ner på sidan.

   Vad gör jag om jag inte vill ha några kakor på min dator?

   En del tycker att det känns lite inkräktande att information lagras på deras datorer och mobila enheter, särskilt när informationen lagras och används av en tredjepart utan ens vetskap. Om du vill kan du blockera vissa eller alla kakor, och du kan även radera kakor som redan sparats i din dator. Detta kan dock göra att du tappar en del funktioner. Om du vill blockera eller ta bort kakor måste du ändra webbläsarens sekretessinställningar.

   Vissa tredjepartsoperatörer har tagit fram verktyg för att stänga av datainsamling och dataanvändning via sina moduler.

   Tredjepartskakor

   Facebook, Twitter, Youtube och Google Maps kan lagra kakor för att dela innehåll på sociala nätverk eller för att sammanställa besöksstatistik. Förekomsten, antalet och statusen för dessa kakor beror på hur du använder plattformarna före eller under ett besök på parlamentets webbplats.

   Läs igenom webbplatsernas kakpolicyer för sociala nätverk genom att klicka på länkarna. Du kan uppdatera dina kakinställningar för den här webbplatsen när som helst genom att klicka på länken ”Ändra kakinställningar” längst ner på sidan.

    

    

   Vad är en kaka?

   De flesta webbplatser som du besöker använder kakor för att förbättra användarupplevelsen. De gör det möjligt för webbplatserna att ”komma ihåg” dig – antingen under ett besök (med en sessionskaka) eller under upprepade besök (med en beständig kaka).

   Kakor kan ha en rad olika funktioner. De gör att du effektivt kan hoppa mellan olika sidor, lagrar dina inställningar och förbättrar allmänt ditt surfande på en webbplats. Kakor gör samspelet mellan dig och webbplatsen snabbare och enklare. Om en webbplats inte använder kakor kommer den att tro att du är en ny besökare varje gång du öppnar en ny sida på webbplatsen. Om du till exempel stänger en meny och öppnar en annan sida kommer den inte att komma ihåg att du stängde menyn på föregående sida och kommer i stället att visa nästa sida med den sidans meny öppen.

   Vissa webbplatser använder också kakor för att göra det möjligt att rikta reklam eller marknadsföring genom att exempelvis utgå från din geografiska plats och/eller dina surfvanor.

   Kakor kan lagras av den webbplats som du besöker (förstapartskakor) eller av andra webbplatser som visar innehåll på den sida du tittar på (tredjepartskakor).

   Vad finns i kakan?

   En kaka är en enkel textfil som lagras på din dator eller mobila enhet av en webbserver. Den servern kommer senare att kunna hämta eller läsa innehållet i den kakan. Kakorna hanteras av webbläsaren. Varje kaka är unik och innehåller viss anonym information, t.ex. en unik identitetsbeteckning, webbplatsens namn, siffror och bokstäver. Detta gör att webbplatsen kan komma ihåg dina surfinställningar.

   Typer av kakor

   Förstapartskakor

   Förstapartskakor lagras av den webbplats du besöker och kan endast läsas av denna.

   Tredjepartskakor

   Tredjepartskakor lagras och används av en annan part än ägaren till den webbplats du besöker. Om en webbplats exempelvis vill samla in besöksstatistik kan den utnyttja ett tredjepartsföretag för webbanalys som sedan lagrar sina egna kakor för att utföra denna tjänst. Webbplatsen du besöker kan också ha inbäddat innehåll, t.ex. videoklipp från Youtube eller bildspel från Flickr. Sådana webbplatser kan också lagra egna kakor.

   Än viktigare är att en webbplats kan utnyttja en tredjeparts reklamnätverk för riktade annonser. Sådana reklamtjänster används inte av parlamentet.

   Istuntoevästeet tallennetaan väliaikaisesti selausistunnon ajaksi, ja ne poistetaan käyttäjän päätelaitteelta, kun selain suljetaan.

   Sessionskakor

   Sessionskakor lagras tillfälligt under ett besök på webbplatsen och raderas från besökarens enhet när webbläsaren stängs.

   Beständiga kakor

   Beständiga kakor sparas i din dator under en bestämd period (vanligen ett år eller längre) och raderas inte när webbläsaren stängs. De används när vi behöver veta vem du är för upprepade webbesök.

   Flash-kakor

   Många webbplatser använder Adobe Flash Player för att kunna visa videoklipp och infografik för användarna. Adobe använder egna kakor som inte kan styras genom webbläsarens inställningar. De används av Flash Player för samma ändamål som andra kakor, dvs. för att lagra preferenser eller spåra användare.

   Flash-kakor fungerar annorlunda än din webbläsares kakor. I stället för att ha särskilda kakor för särskilda funktioner måste en webbplats lagra alla webbplatsrelaterade data i en enda kaka. Du kan styra hur mycket information som kan lagras i denna kaka, men du kan inte välja vilken typ av information som får lagras.

    

    

  5. Vem kan se mina uppgifter?

   Endast Europaparlamentets och registerförarens personal har tillgång till dina uppgifter. Europaparlamentet överför inte några uppgifter till andra parter utöver dessa mottagare. Endast vid revision eller rättsliga förfaranden kan Europeiska revisionsrätten, EU-domstolen och Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) komma att kopplas in. Europaparlamentet lämnar inte ut personuppgifter till tredjepart för direktmarknadsföring.

  6. Hur lång tid lagras mina uppgifter?

   Personliga data kommer att lagras för de ändamål som de har insamlats till eller tills berörd person efterfrågar dess radering.

  7. Hur lagras mina uppgifter?

   Europaparlamentet åtar sig att skydda dina personuppgifter. Vi använder en rad olika tekniska lösningar och förfaranden för att skydda dina personuppgifter från otillbörligt tillträde och användande eller spridning utan tillstånd.

   Dina personuppgifter lagras på säkra servrar dit det råder begränsat tillträde och som finns i övervakade anläggningar. För lagring och underhåll får personuppgifter överföras till USA i enlighet med artikel 48 i förordning (EU) nr 2018/1725 och enligt skölden för skydd av privatlivet i EU och Förenta staterna.

  8. Hur kan jag få tillgång till mina uppgifter, kontrollera om de är korrekta och, vid behov, rätta eller radera dem?

   Du kan kontakta enheten för webbkommunikation. Om de inte kan bevilja din begäran kommer de att begära tekniskt stöd från registerföraren.

   Om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter via den här plattformen kan du också kontakta enheten för webbkommunikation om behandlingen av uppgifterna.

   Kontakt:

   European Parliament

   Directorate general for Communication - Web Communication unit

   Rue Wiertz 60

   B-1047 Brussels

   datarequest@thistimeimvoting.eu

  9. Omprövning

   Klagomål kan när som helst lämnas till

   • Europaparlamentets dataskyddsombud

   e-post: Data-Protection@europarl.europa.eu

   e-post: edps@edps.europa.eu