Uppförandekod

 

“Den här gången röstar jag” (“this time i'm voting”) är Europaparlamentets institutionella, opartiska kommunikationskampanj, som är oberoende av politiska partier eller ideologier. Kampanjens mål är att främja det demokratiska engagemanget i EU-valet. Europaparlamentet som institution stödjer inget enskilt politiskt parti eller någon särskild kandidat.

Genom att delta i kampanjaktiviteterna åtar du dig att inte sprida innehåll och organisera evenemang som:

  • bryter mot EU:s grundläggande rättigheter generellt (artikel 6 i Fördraget om Europeiska unionen och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna);
  • diskriminerar eller är kränkande på grundval av kön, ras eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning (artikel 10 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt);
  • uppmanar till våld eller trakasserier mot andra personer;
  • är pornografiskt eller innehåller länkar till pornografiskt material eller pornografiska webbplatser;
  • främjar eller underlättar olaglig verksamhet;
  • bryter mot några tillämpliga lagar eller förordningar.

Europaparlamentet förbehåller sig rätten att exkludera deltagare som bryter mot uppförandekoden från kampanjen.